SPLOŠNI POGOJI IN ZASEBNOST

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine woodway-shop.com so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/2004-UPB2, 126/2007 in 86/2009), na podlagi priporočil GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.
Upravljalec spletne trgovine woodway-shop.com je podjetje EKO SAJA, trgovina d.o.o, Jalnova cesta 2, 4240 Radovljica, Slovenija

ID ZA DDV: SI94280533 (smo davčni zavezanci)
MATIČNA ŠT.: 6497756000
Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Kranju pod št. vložka 2013/49118.

Z uporabo spletne strani se strinjate s pogoji poslovanja, zato vas prosimo, da si le-te preberete. Podjetje EKO SAJA d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja v spletni trgovini woodway-shop.com

CENE
Cene izdelkov v spletni trgovini woodway-shop.com so izražene v evrih. V ceno izdelka je vštet DDV. V ceno izdelka ni vštet strošek dostave. Podjetje EKO SAJA d.o.o si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila.

AKCIJE IN PONUDBA
Splošna in akcijska ponudba izdelkov ter cene le-teh v spletni trgovini veljajo do preklica ali razprodaje zalog. Podjetje EKO SAJA d.o.o. si pridržuje pravico do umika izdelkov iz ponudbe brez prehodne najave.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Podjetje EKO SAJA d.o.o. se obvezuje varovati podatke o kupcih in članih (osebni podatki, podatki o nakupih). Vse podatke, ki jih pridobi v spletni trgovini woodway-shop.com in vse zbrane podatke, sme uporabljati izključno za izvedbo nakupov. Podatki o kupcih se varujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in se v nobenem primeru ne bodo posredovali tretjim osebam. Registracija in/ali vpis osebnih podatkov v spletni trgovini woodway-shop.com sta potrebna izključno zaradi pravilnega izvajanja storitev spletne trgovine.

Varovanje osebnih podatkov

Splošno

Podjetje se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bo Podjetje uporabljalo izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Podjetje spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storilo vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu podjetje posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov podjetju je v določenih primerih nujno, da lahko obdelovalec kot ponudnik izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika.
Ponudnik zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).

Uporaba osebnih podatkov

Podjetje za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

•    ime in priimek
•    naslove za dostavo
•    firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)
•    davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)
•    naslov elektronske pošte (uporabniško ime)
•    geslo v šifrirani obliki
•    kontaktno telefonsko številko